Home / De BGHM / Beheersovereenkomsten
Home / De BGHM / Beheersovereenkomsten

Beheersovereenkomsten

Beheersovereenkomst eerste niveau (tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de BGHM)

 

De artikelen 43 t/m 46 van de Brusselse Huisvestingscode bepalen dat de BGHM haar opdrachten uitoefent volgens de prioriteiten en richtingen die worden bepaald in de beheersovereenkomst die ze met de Regering heeft gesloten. De beheersovereenkomst wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De beheersovereenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de BGHM (beheersovereenkomst van het zogenaamde eerste niveau) moet worden ondertekend tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de BGHM. De overeenkomst wordt voor 5 jaar gesloten.

Als er geen beheersovereenkomst wordt gesloten, kan de Regering voor de looptijd van een begrotingsjaar een beheersbeleid en de uitvoeringsmodaliteiten aan de BGHM opleggen als de beheersovereenkomst niet werd ondertekend als gevolg van een tekortkoming van de BGHM.

Via wederzijdse opdrachten en verbintenissen zet de beheersovereenkomst het volgende om:

  • de strategische prioriteiten van de BGHM en van het Gewest ;
  • de in de Brusselse Huisvestingscode bepaalde opdrachten (art 41 en 42: 29 opdrachten voor de BGHM en art 67: 10 opdrachten voor de OVM’s);
  • de beheersovereenkomst omschrijft de taken die aan elke partij van de sector worden toegewezen;
  • de uiteenzetting van de strategische beheerscultuur van de overheidsdiensten: vooruitblikkend beheer en een per streefdoel bepaald beheer dat de jaarlijksheid van de begroting overstijgt;

De huidige beheersovereenkomst werdt door beide partijen op 2 september 2015 ondertekend.
De overeenkomst en haar bijlagen zijn hier beschikbaar.

 

Beheersovereenkomst tweede niveau (tussen de BHGM en een OVM)

 

De artikelen 47 en 48 van de Brusselse Huisvestingscode bepalen dat de BGHM een beheersovereenkomst met de OVM’s kunnen sluiten om de streefdoelen en modaliteiten van de beheersovereenkomst die de BGHM met het Gewest heeft gesloten, te kunnen toepassen. De beheersovereenkomst van het tweede niveau wordt ook voor 5 jaar gesloten.

De OVM’s die geen beheersovereenkomst met de BGHM wensen te sluiten, worden aan het Reglement onderworpen (artikel 48).

Om de drie jaar moeten de OVM’s een strategisch plan voor 5 jaar indienen. In dat plan worden de strategie en de prioriteiten van de maatschappij vermeld. Het gaat  om 5 verschillende hoofdthema’s: de investering, het patrimoniumonderhoud, het huurbeheer, het bedrijfsbeheer, de sociale actie.
Het indienen van dat plan en het bereiken van de resultaten geven eventueel recht op stimulansen.

De 19 OVM’s ondertekenden de recentste beheersovereenkomst  niveau 2 op 20 maart 2017. De overeenkomst trad op 21 maart 2017 officieel in werking.

De overeenkomst is hier beschikbaar.

Document acties