Home / De BGHM / Kwaliteitscharter
Home / De BGHM / Kwaliteitscharter

Het kwaliteitscharter van de BGHM

14 verbintenissen voor een economisch houdbare, maatschappelijk rechtvaardige en ecologisch duurzame Brusselse sociale huisvesting.

charter

In artikel 10 van de beheersovereenkomst van niveau 1 tussen de BGHM en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de uitwerking van een « kwaliteitscharter » vooropgesteld.
Op institutioneel vlak kadert dat kwaliteitscharter in een aanpak die gericht is op alle gebruikers van de BGHM, met name de OVM's, de sociale huurders en de kandidaat-huurders.
Op bestuurlijk vlak weerspiegelt het charter de geest waarin alle bedienden van de BGHM geacht worden te werken.

Een « kwaliteitscharter » is niet zomaar een document.
Het is HET referentiedocument waarin een overzicht wordt gegeven van de verbintenissen van een instelling inzake dienstverleningskwaliteit.
Voor een goed begrip van het charter en opdat alle personeelsleden er zich achter zouden scharen, werd het voltallige personeel van de BGHM betrokken bij de uitwerking van de verbintenissen.
Het raadplegingsproces dat aan het onderstaande « kwaliteitscharter » voorafging, nam dan ook meer dan een jaar in beslag.

In de 14 verbintenissen die de BGHM in het kwaliteitscharter is aangegaan, zijn al haar opdrachten (voortvloeiend uit de reglementaire teksten waaronder de beheersovereenkomst) samengevat op basis van een aanpak die resoluut gericht is op de gebruikers.

Aan de hand van deze 14 verbintenissen draagt de BGHM en haar personeel bij tot de totstandkoming van een kwaliteitsvolle openbare dienst die alles in het werk stelt om de Brusselse sociale huisvesting economisch houdbaar, maatschappelijk rechtvaardig en ecologisch duurzaam te maken.

Het kwaliteitscharter van de BGHM downloaden.

Document acties