Home / De BGHM / Onze opdrachten / Renovatie van het sociale vastgoedbestand
Home / De BGHM / Onze opdrachten / Renovatie van het sociale vastgoedbestand

Renovatie van het sociale vastgoedbestand

Assistentie en controle

 

De BGHM werkt mee aan de uitvoering van de vierjaarlijkse renovatieplannen van de OVM’s door hen in eerste instantie te assisteren en vervolgens de verrichtingen te controleren zodat de toegekende gewestbudgetten zo doeltreffend mogelijk gebruikt worden.

De BGHM zorgt ervoor dat het gewest vooraf kan rekenen op haar expertise over de criteria die van toepassing zijn om de te financieren projecten te selecteren.

Meer bepaald in het verloop analyseert de BGHM de jaarlijkse strategische investeringsplannen van de sector en voert deze in het technisch kadaster (zie infra) in. De OVM’s wordt ook naar de prioriteit van hun behoeften gevraagd zodat een gewestelijk vierjaarlijks investeringsprogramma of aanvullende investeringsprogramma’s aan de regering kunnen worden voorgesteld.

De OVM’s staan in voor de uitvoering van de programma’s en spelen de rol van bouwheer door alle stappen inclusief de voltooiing van de werken te beheren.

Doorheen het verloop controleert de BGHM, zowel via assistentie als controle, de technische kwaliteit van de projecten, de juridische geldigheid van de uiteenlopende opdrachten en ook het vorderingsritme ervan.

In dat verband beheert de Directie Patrimonium meer dan 400 projecten voor een globale som van om en bij de 600.000.000 € en dat rechtvaardigt het belang om de budgetten aan te houden.

 

Instrumenten in het leven roepen

 

Tegelijkertijd werkt de Directie Patrimonium voortdurend praktische technische en juridische instrumenten uit waarmee de OVM’s de technische kwaliteit van hun projecten kunnen verbeteren, de uitvoeringstermijnen kunnen verkorten en de juridische zekerheid van de opdrachten kunnen waarborgen. De Directie zorgt er ook voor dat die instrumenten regelmatig bijgewerkt worden.

Tot slot vervult de BGHM de belangrijke taak van energiecertificatie van de sociale woningen en staat zij in voor de opstelling en het beheer van de PLAGE-programma’s van de sector.

Document acties