Home / De BGHM / Onze opdrachten / Renovatie van het sociale vastgoedbestand / Energie

Energie

Energiecertificatie

 

Sinds november 2011 stelde de BGHM een team van zes certificateurs ter beschikking van de OVM’s om zodoende tegemoet te komen aan hun verplichting om bij elke nieuwe verhuring over een EPB-certificaat te beschikken. Ondertussen werden er al meer dan 6.000 certificaten uitgereikt en dat zijn er meer dan 1.500 per jaar.

Inmiddes kregen die certificateurs een erkenning waarmee zij openbare gebouwen kunnen certificeren en dat betekent dat zij dus ook kunnen instaan voor de jaarlijkse certificatie van de lokalen en vertrekken die de OVM’s gebruiken.

PLAGE 2016-2020

 

Het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE) is een methode die erop gericht is om zonder zware investeringen aanzienlijke energiebesparingen te realiseren. Het principe van PLAGE berust op het invoeren van een nieuwe « energiecultuur » waarbij alle actoren worden gemobiliseerd.

Een PLAGE maakt een proactief beheer van het energieverbruik van de gebouwen mogelijk door middel van een plan met acties die op korte termijn en tegen een lage kostprijs kunnen worden opgezet en die zich in minder dan vijf jaar tijd laten terugbetalen. Een PLAGE vergemakkelijkt ook de planning van investeringen op middellange en lange termijn. Het doel is een duurzaam beheer van de gebouwen.

In 2012 werd een door Leefmilieu Brussel gecoördineerd vrijwillig PLAGE-project opgestart bij elf OVM’s die konden rekenen op afbouwende subsidies om de aanwerving van energieverantwoordelijken te financieren.

Dankzij eenvoudige en goedkope ingrepen hebben die OVM’s hun jaarlijkse gemiddelde brandstofverbruik met ongeveer 15 % kunnen verminderen.

Om te anticiperen op de nieuwe PLAGE-verplichting, heeft de BGHM beslist om een nieuw vrijwillig PLAGE-programma bij de OVM's in te voeren.  Het is de bedoeling het verbruik van de meest energieverslindende gebouwen te verminderen en elke OVM ertoe aan te zetten om tegen eind 2017 over een vaste energieverantwoordelijke te beschikken.

Net zoals bij het eerste PLAGE-programma waaraan Leefmilieu Brussel haar ondersteuning verleende, zal het Gewest zowel voor financiële als technische steun zorgen:

-              subsidie voor de gedeeltelijke financiering van het loon van een energieverantwoordelijke;

-              subsidie voor de bekostiging van de werkuitrustingen en/of opleidingen;

-              individuele begeleiding door een extern expertbureau;

-              organisatie van collectieve vergaderingen en opzetten van een samenwerkingsnetwerk tussen de energieverantwoordelijken;

-              oprichting van een begeleidingscomité;

-              toegang tot opleidingscycli, tot de dienst Facilitator van LB, tot typebestekken.

Document acties