Home / De BGHM / Onze opdrachten / Gewestelijk Observatiecentrum voor de huisvesting
Home / De BGHM / Onze opdrachten / Gewestelijk Observatiecentrum voor de huisvesting

Gewestelijk Observatiecentrum voor de huisvesting

Artikel 120 van de Ordonnantie van 1 april 2004 tot aanvulling van de Ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode vormt de basis van het Gewestelijk Observatiecentrum voor de Huisvesting dat hoofdzakelijk belast is met de volgende opdrachten:

  1. statistische gegevens over het wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verzamelen en verwerken;
  2. op eigen initiatief of op verzoek van de Regering of van de Minister bevoegd voor Huisvesting studies uitvoeren met betrekking tot het wonen;
  3. denkoefeningen opzetten over de toekomst van het wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  4. gegevens verzamelen en verwerken op grond waarvan de evolutie van de wetgeving, de verwezenlijkingen van de operatoren en de openbare maatregelen inzake het wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderzocht kunnen worden;
  5. alle andere taken die het Observatiecentrum door de Regering worden toevertrouwd.

Het beheer van de opdrachten van het Observatiecentrum werd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aan de BGHM toevertrouwd. Het Observatiecentrum heeft als hoofdtaak de uitvoering van allerlei studies die zorgen voor een duidelijker inzicht in de evolutie van de huisvestingsproblematiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name door te peilen naar de jaarlijkse evoluties van de huurwoningen- en koopwoningenmarkt en zodoende te zorgen voor een hulp bij de totstandkoming van het gewestelijk beleid."

Sinds 2004 is het Gewestelijk Observatiecentrum opgenomen in de gewestelijke uitgavenbegroting.

Publicaties raadplegen.

Document acties