Home / De BGHM / Onze opdrachten / Het 101e%
Home / De BGHM / Onze opdrachten / Het 101e%

De sociale sector en de hedendaagse kunst

101e-logo

Sinds 2002 staat het 101e% in voor de installatie van hendaagse kunstwerken op sites van sociale woningen.

 

Het typische aan het 101e% is dat er, via ontmoetingen met betrokkenen in een specifieke context, een totstandkomingsproces van een origineel kunstwerk wordt uitgelokt.

Het gaat met andere woorden niet om de aankoop van een kunstwerk, maar om het afleggen van een parcours tijdens hetwelk de bewoners, de OVM en de kunstenaar elkaar ontmoeten en de dialoog aangaan.

De kwaliteit van de projecten staat buiten kijf.  Vele ervan werden dan ook al met diverse prijzen bekroond.

In de algemene brochure "De sociale sector en de hedendaagse kunst ontmoeten elkaar" vindt u meer informatie over het procedé en wat er op het vlak van kunst. 

Document acties