Een woning huren

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering blijft haar sociale woningenbestand op verschillende manieren verbeteren en uitbreiden. 

Bovendien zijn er renovaties en aanpassingen voorzien, zodat ook de bestaande woningen aan de strengste normen blijven voldoen op vlak van comfort en veiligheid.

Het parcours dat kandidaat-huurders doorlopen om een sociale woning toegewezen te krijgen, lijkt soms lastig. De sociale huisvestingssector is namelijk gebonden aan regels en evolueert voortdurend. De toewijzingen gebeuren in alle objectiviteit. Er moeten strenge regels gevolgd worden.

Reken daarom op de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) en de lokale Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s). We staan u bij in de procedure en bezorgen u de nodige informatie.

Inmiddels is het systeem van meervoudige inschrijving al even van toepassing. Eén enkele inschrijving volstaat nu om u bij verschillende OVM’s aan te melden. Dit is alvast een aanzienlijke tijdswinst en kostenbeperking voor kandidaat-huurders.

Op deze website vindt u uitleg die zeker van pas komt als u overweegt om u kandidaat te stellen voor een sociale woning en woning voor bescheiden en middeninkomens.

In deze rubriek vindt u ook : 

Document(en):