Sleutel op de deur, een première voor de BGHM

02/03/2018

Het Brusselse regeerakkoord van 2014 gaf de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij de opdracht om 4.000 sociale woningen en woningen voor middeninkomens te identificeren. Yves Lemmens, directeur-generaal van de BGHM : 

Wij zijn al op goede weg om dit doel te bereiken, maar we willen verder gaan en proberen nog innovatievere oplossingen te vinden. We willen ook nog met de privésector nauwer samenwerken, en we zijn ervan overtuigd dat we samen ons doel kunnen bereiken.

Op verzoek van de Brusselse minister van Huisvesting, Céline Fremault, lanceert de BGHM daarom een openbare oproep tot het indienen van "sleutel op de deur" -projecten voor bouwers, projectontwikkelaars en bouwprofessionals om nieuwe wooneenheden met sociale finaliteit op te richten.
Om de waaier van oplossingen uit te breiden en de reserve van sociale woningen te vergroten, wil de minister namelijk dat de BGHM "sleutel-op-de deur-gebouwen" kan kopen waarvan de stedenbouwkundige vergunningen reeds in het bezit zijn van de eigenaar van het project.
Deze openbare oproep tot het indienen van projecten beoogt dan ook een samenwerking tussen de publieke en private sector tot stand te brengen om binnen een kortere tijdspanne nieuwe sociale woningen van hoge kwaliteit te creëren en zo tegemoet te komen aan de doelstellingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op het vlak van het beleid van publieke woningen.

Zo is het de bedoeling om de vestiging van nieuwe wooneenheden te bevorderen in gemeenten met minder dan 10% woningen in publiek beheer. De bij deze projectoproep betrokken gemeenten zijn daarom Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Etterbeek, Vorst, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Gillis, Schaarbeek, Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe.

De projecten die tegen 4 juni 2018 verwacht worden

De promotoren of andere bouwprofessionals worden uitgenodigd om vóór 4 juni 2018 een volledig project van het type “sleutel op de deur” aan de BGHM voor te stellen. Zij moeten een terrein leveren dat over een kwalitatief architecturaal project met een geldige stedenbouwkundige vergunning beschikt. De stedenbouwkundige, architecturale, technische en financiële criteria zullen worden beoordeeld door een comité van deskundigen. De minister van Huisvesting Céline Fremault verklaart :

Naar het voorbeeld van het Woningfonds dat er al in geslaagd is om 300 woningen van dit type te kopen, heb ik aan de BGHM voorgesteld om hetzelfde pad te bewandelen en haar productiewijzen eveneens op die manier te diversifiëren. Door deze procedure wordt enorm veel tijd gewonnen in het ter beschikking stellen van deze woningen, zonder dat dit meer kost voor de BGHM. Dit bespaart lange procedures van voorbereiding en voor het bekomen van stedenbouwkundige vergunningen, in het voordeel van mensen met weinig middelen die op een sociale woning wachten

De promotoren en andere professionals zullen ook de opdracht krijgen om te bouwen en het project te financieren. De BGHM wordt pas eigenaar van de gebouwen nadat deze opgeleverd zijn. De indieners hebben het recht om voor deze openbare oproep meerdere afzonderlijke voorstellen in te dienen, maar de voorgestelde projecten moeten minimaal 30 wooneenheden omvatten.

Om de document van oproep tot het indienen van projecten op e-procurement te vinden, klik op deze link.

Contactpersoon: