ARHUU-verkiezingen in LOJEGA op 1 december

ARHUU 's
OVM

De verkiezingen om de Adviesraden van de Huurders (ARHUU’s) te verkiezen vonden plaats in de meeste OVM’s in maart 2017. Maar aangezien niet alle OVM’s op hetzelfde moment werden geconfronteerd met de rationalisering van de Brusselse sociale huisvestingssector, werden er nog geen verkiezingen georganiseerd in de OVM’s LOJEGA, Le Logis-Floréal en LOG’IRIS.

Om deze verkiezingen te kunnen organiseren, moesten minimum vijf huurders zich kandidaat stellen voor 24 juli 2018. Aangezien dit aantal niet werd behaald in LOG’IRIS en Le Logis-Floréal, zullen er geen verkiezingen georganiseerd worden in deze twee OVM’s.

In LOJEGA waren er genoeg kandidaten, dus zullen de vijfde ARHUU-verkiezingen er doorgaan op zaterdag 1 december 2018. Op die dag kunnen de huurders van LOJEGA vertegenwoordigers van huurders in hun OVM verkiezen. Dankzij de aanwezigheid van een ARHUU kunnen huurders deelnemen aan het leven en de projecten van hun OVM.

De resultaten van de verkiezingen in LOJEGA zijn enkel geldig als 5% van de kiesgerechtigden gaan stemmen.