BGHM memorandum 2019-2024: Duurzame en kwaliteitsvolle sociale huisvesting voor de Brusselaars

Andere

Naar aanleiding van de verkiezingen van mei 2019 wil Contour graag even alles op een rijtje zetten en peilen naar de ambitie van de BGHM voor de komende jaren. Deze blijkt zeer hoog te zijn. De instelling streeft naar kwalitatief hoogstaande en duurzame sociale huisvesting voor alle Brusselaars. Zij wil, tijdens de legislatuur 2019-2024, op hetzelfde elan doorgaan met elf voorstellen die haar moeten helpen haar doel te bereiken: een voorbeeld worden voor innovatie op vlak van sociale huisvesting, in de spirit van solidariteit, respect en responsabilisering.  

De basisbeginselen

De belangrijkste strategische doelstellingen in de Brusselse Huisvestingscode en in de beheersovereenkomst niveau 1 bepaalde hoofddoelstellingen van de BGHM zijn gestoeld op de volgende 4 richtsnoeren:

  • Nieuwe sociale woningen en woningen voor bescheiden en middeninkomens bouwen
  • De staat van het woningbestand en het woningbeheer verbeteren om de levensomstandigheden te verbeteren;
  • Over een resultaat- en klantgerichte administratie beschikken; 
  • De sector doeltreffend financieren.

Tijdens de afgelopen jaren stak de BGHM een tandje bij. Zij vermenigvuldigde haar acties en ontwikkelde ettelijke procedures, die een positieve impact hadden op de productie en renovatie van sociale woningen, en op de organisatie en de efficiëntie van de BGHM zelf en haar diensten.

Enkele concrete cijfers

Voor de periode 2014-2019 zullen 846 woningen gebouwd zijn. De BGHM voorziet voor de periode 2019-2024 nog eens 2560 woningen erbij. Dit kan enkel gerealiseerd worden met de nodige steun van de toekomstige regering.

Met de vierjaarlijkse investeringsplannen zitten we eveneens op kruissnelheid. Er werden tijdens de voorbije vijf jaar maar liefst 1000 woningen volledig gerenoveerd. De vereffeningen stegen van 56.817.000 euro in 2014 naar 84.090.000 in 2018.

De BGHM is zich terdege bewust van de uitdagingen in de sociale huisvestingssector en formuleerde daarom de elf voorstellen voor de nieuwe regering. Hiermee is onze instelling ervan overtuigd zeer snel tot concrete resultaten te kunnen komen.

Document(en):