Brandveiligheid, een belangrijk thema voor de BGHM

Middag van huisvesting
Rond wonen

De BGHM hecht veel belang aan de brandveiligheid van de woningen die worden beheerd door de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s). Verschillende maatregelen werden genomen om brand te voorkomen. Hiervoor werkt de BGHM nauw samen met de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH).

Daarom voorzien de vierjaarlijkse investeringsprogramma’s sinds 2014 bijna 10 miljoen euro om werken te financieren die de brandveiligheid verhogen.

Bovendien heeft de Brusselse regering eind 2018 een bedrag van 42 miljoen euro toegewezen aan het actieplan brandveiligheid in de 110 hoge gebouwen (hoger dan 25m) van het sociaal patrimonium. Het programma kan antwoorden op vragen vanuit de sector.

Dankzij de samenwerking met de DBDMH kon er een specifiek programma voor brandpreventie worden voorbereid. De DBDMH heeft deze gebouwen bezocht om potentiële verbeteringen te identificeren, zoals brandwerende deuren, compartimentering, de plaatsing van een tweede nooduitgang en droge stijgleidingen. De OVM’s ontvingen de verslagen van deze bezoeken en een overzicht van de nodige acties.

Op 26 februari werd er een Middag van de sociale huisvesting over brandveiligheid georganiseerd in de BGHM. Pierre Menu, adjunct-directeur-generaal van de DBDMH, kwam de analysemethode voor hoge gebouwen voorstellen en gaf enkele belangrijke tips om het risico op brand te verkleinen. Volgens hem zijn rookmelders de apparaten die de meeste levens redden. Alle sociale woningen in het Brussels gewest beschikken over rookmelders sinds 2006. Deze werden in de voorbije jaren vernieuwd.

De BGHM heeft ook, met de hulp van de DBDMH, een folder over brandpreventie gemaakt. Deze ondersteunt de OVM’s om hun huurders te informeren over brandveiligheid.