De BGHM ontvangt de Gouden Baksteen 2018 van de Huurdersbond

Andere

De BGHM heeft op vrijdag 27 april de « Gouden Baksteen 2018 » ontvangen tijdens de prijsuitreiking van de Huurdersbond.

De Huurdersbond wilde de BGHM feliciteren voor de oprichting van het permanente sociaal overlegcomité, waarvoor de overeenkomst werd getekend tijdens de prijsuitreiking in Anderlecht. Daarom heeft José Garcia, de secretaris-generaal van de Huurdersbond, de Gouden Baksteen 2018 overhandigd aan Dorien Robben, adjunct-directeur-generaal van de BGHM, in aanwezigheid van Fabrice Cumps, ondervoorzitter en Yves Lemmens, directeur-generaal.

« Dit jaar krijgt de BGHM deze prijs dankzij de oprichting van het overlegplatform tussen de huurders en de instelling die toezicht uitoefent op de OVM’s. We vinden dit een van de oplossingen en voorwaarden voor het verbeteren van het welzijn van de sociale huurders,” verduidelijkt de secretaris-generaal van de Huurdersbond. “We hopen eveneens dat deze prijs de BGHM zal ondersteunen in het bereiken van haar doelstellingen en in haar relatie met de gewestelijke en gemeentelijke overheden.”

Het Sociaal Overlegcomité is een overlegplatform voor sociale huisvesting in Brussel dat werd opgericht op vraag van de Huurdersbond. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de BGHM, de Huurdersbond en de BFUH (Brusselse Federatie van Unie voor de Huisvesting). Tijdens de driemaandelijkse bijeenkomsten worden thema’s en problematieken besproken over sociale huisvesting om zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden aan de behoeften van sociale huurders.    

 

Bekijk hier de reportage over de prijsuitreiking op BX1.