De Contour Winter 2018 is er!

Contour

De BGHM is trots om het vierde nummer van haar driemaandelijkse magazine “Contour” voor te stellen!

De redactie van het magazine sprak met Aziz Sopi, Directeur-generaal van En Bord de Soignes, en Cédric Mahieu, Adjunct-directeur-generaal van Comensia, over de verschillende aanpak van hun OVM en over hun goede praktijken.

In deze Contour Winter 2018 vindt u een veelheid aan informatie terug over nieuwe projecten, gaande van nieuwbouw tot renovatie, de nieuwste creaties van het 101e %, verschillende sociale initiatieven en meer.