De nieuwe “Contour” is beschikbaar !

Contour
Publicatie

De BGHM is trots om het tweede nummer van haar nieuwe magazine Contour voor te stellen! Contour verschijnt iedere drie maanden om u te informeren over de sector van de Brusselse openbare huisvesting en over recente projecten van de BGHM.

In dit nummer kan u een interview vinden met Minister Céline Fremault over haar aspiraties voor de huisvesting in Brussel. We zetten ook enkele interessante projecten in de kijker, zoals het project Renoir, de inhuldiging van de projecten Parochie en Terdelt, en het artistiek project op de Lavoisiersite. In de rubriek Focus vestigen we de aandacht op de installatie van fotovoltaïsche panelen op de daken van sociale woningen.