De nieuwe Contour Lente 2019 is beschikbaar!

Contour

De BGHM is trots om het vijfde nummer van haar driemaandelijkse magazine “Contour” voor te stellen!

De redactie van het magazine sprak met Fran Bambust, een gedragsconsulente die ons heeft overdonderd met haar aanwezigheid en energie tijdens ons vorige jaarlijks colloquium. Verder heeft de directie Patrimonium van de BGHM ons uitgelegd hoe het nieuwe vierjarenprogramma 2018-2021 de OVM’s zal helpen om hun renovaties te versnellen.

In deze Contour Lente 2019 vindt u een veelheid aan informatie terug over nieuwe projecten, gaande van nieuwbouw tot renovatie, de nieuwste creaties van het 101e %, verschillende sociale initiatieven en meer.