Draag op 25 november het witte lintje en kom op voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

Andere

De Diversiteitscommissie van de BGHM mobiliseert en voert een sensibiliseringsactie bij het BGHM-personeel. Door het witte lintje op te spelden verbindt een individu zich er persoonlijk toe om nooit geweld tegen een vrouw te plegen en om geweldpleging tegen vrouwen door andere mannen nooit goed te keuren.

Waarom werd 25 november gekozen als Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen?

Op 25 november 1960 werden in de Dominicaanse Republiek drie vrouwen, de zussen Mirabal, vermoord op bevel van het Dominicaanse staatshoofd. Op 19 oktober 1999, tijdens de 54e zitting van de Algemene vergadering van de Verenigde Naties, dienden de vertegenwoordigers van de Dominicaanse republiek en 74 Lidstaten een ontwerp van resolutie in om 25 november uit te roepen tot Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen.

Wie « geweld tegen vrouwen » zegt, denkt vaak aan « vrouwenmoord »

Volgens de blog « Stop Féminicide », een initiatief van feministische verenigingen, werden er in 2019 al 21 vrouwen vermoord, enkel en alleen omdat ze vrouw zijn. Sinds de blog in 2017 het leven zag, telden de verenigingen al 99 vrouwenmoorden in België. Officiële cijfers zijn er echter niet en het aantal zou dus nog hoger kunnen liggen. Voor hun telling baseren de verenigingen zich immers enkel op wat er in de pers verschijnt.

Om nog een stapje verder te gaan: 16 dagen actie om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen

De 16 dagen actie om het geweld tegen vrouwen te stoppen is een jaarlijkse internationale campagne die op 25 november van start gaat met de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. De campagne loopt tot 10 december, de Dag van de Mensenrechten. Hierbij wilt de Diversiteitscommissie, de -manager en haar plaatsvervanger duidelijk vermelden dat zij rekening willen houden met alle mensen, van welk aard dan ook en willen zij oproepen tot een non-go voor elke vorm van geweld!

Bedankt aan elkeen die vandaag het witte lintje draagt.