Een brochure over brandveiligheid verdeeld in de OVM’s

OVM
Publicatie

Een brochure over brandpreventie, gemaakt door de BGHM in samenwerking met de DBDMH, werd uitgedeeld aan alle sociale huurders van het Brussels gewest. De folder informeert de huurders over brandrisico’s door preventieve maatregelen toe te lichten per ruimte (keuken, badkamer, slaapkamer, enz.). Er wordt ook uitgelegd wat te doen en wat niet te doen in geval van brand.

Daarnaast werd er een overeenkomst tussen de DBDMH en de BGHM uitgewerkt om verschillende hoge gebouwen te controleren op brandveiligheid. Er worden momenteel 110 sociale woninggebouwen (van 25 meter/9 verdiepingen hoog) bezocht om na te gaan of deze voldoen aan de normen. Het doel van de brandweer is duidelijk: de huurders gericht advies geven, en indien nodig, een tweede, grondigere inspectie aanvragen.