Generaal Jacques: circulaire economie staat centraal

Leefmilieu

De BGHM zet volop in op duurzaamheid en begeeft zich op het terrein van de circulaire economie. Het gebouw in de Generaal Jacqueslaan 202 is een perfect voorbeeld van deze goede praktijk. Heel wat materialen van dit te renoveren bouwwerk zijn van goede kwaliteit en zouden hergebruikt kunnen worden. Het is voor de BGHM dus belangrijk om in het kader van de geplande werken volop in te zetten op hergebruik en renovatie van de materialen. Dat kan de prijs van sommige posten drukken of ten minste zorgen voor een betere kwaliteit van de materialen voor een vergelijkbare kostprijs, binnen het concept van de circulaire economie. Na overleg met BinHôme en de facilitator circulaire economie van Leefmilieu Brussel blijkt het project zich daar bijzonder goed voor te lenen. 

De BGHM heeft daarom aan drie gekwalificeerde bedrijven gevraagd om voor het gebouw een hergebruikinventaris op te maken en een afbraaktest uit te voeren, die bij het bijzonder bestek voor de ontwerpopdracht worden gevoegd. De opdracht werd uiteindelijk toegewezen aan Cenergie. Er is ook een opdracht gepland voor het opmaken van een asbestinventaris. De informatie die daaruit voortvloeit zal door Cenergie worden gebruikt om de hergebruikinventaris, die aan de ontwerpers wordt toegestuurd, te optimaliseren.

De BGHM wil deze duurzame en innoverende praktijken in de toekomst ook in andere projecten integreren.