Huurdersinitiatieven beloond door Brusselse Woning en Comensia

Sociale actie

Ieder jaar stelt de OVM Comensia een budget van 25.000 euro ter beschikking aan bewoners voor initiatieven van huurders of partners die de gemeenschap ten goede komen. Het geld wordt verdeeld onder de weerhouden projecten. In 2017-2018 ging het budget naar collectieve moestuintjes in het kader van de duurzame wijk in Destrier (Evere), naar een verfraaiing met een fresco van een inkomhal in Hunderenveld en naar de financiering van de uitrusting van een Taekwondoclub in Peterbos.

 

(Illustratie : © Marc Detiffe)