Huurdersinitiatieven beloond door Brusselse Woning en Comensia

Sociale actie

Ieder jaar stellen OVM’s Brusselse Woning en Comensia een budget ter beschikking aan bewoners voor projecten die de wijk ten goede komen.

De Brusselse Woning kende in 2018 een budget van 20.000 toe aan een project van bewoners van de Houthulst-site in Brussel. Dankzij dit project zal de grote binnenplaats aan de achterkant van de gebouwen terug toegankelijk worden gemaakt. Via beplantingen en kleinere installaties zal het omgevormd worden tot een aangename gemeenschappelijke ruimte. Verschillende kleinere acties zoals het aanleggen van tuinbakken werden al uitgevoerd. Het project voor sociale cohesie ‘Chantier-Houthulst’ en de OVM werken mee aan dit project.

Comensia schrijft jaarlijks een budget van 25.000 euro uit voor initiatieven van huurders of partners die de gemeenschap ten goede komen. Het geld wordt verdeeld onder de weerhouden projecten. In 2017-2018 ging het budget naar collectieve moestuintjes in het kader van de duurzame wijk in Destrier (Evere), naar een verfraaiing met een fresco van een inkomhal in Hunderenveld en naar de financiering van de uitrusting van een Taekwondoclub in Peterbos.

 

(Illustratie : © Marc Detiffe)