Innovation 4 Society: overzicht van de coworkers in de bureaus van de BGHM

Andere

Innovation 4 Society: zo heet de coworkingruimte die werd ontwikkeld dankzij de nauwe samenwerking tussen Creative District en de Innovation Hub van de BGHM. Dit initiatief animeert een ecosysteem van organisaties om de banden te versterken tussen actoren die bijdragen tot de ontwikkeling van woonomgevingen.

Een overzicht van de verschillende coworkers: 

  • Angela.D stelt oplossingen voor om iedereen toegang tot huisvesting te geven. Zij stimuleren leefruimtes waar verschillende waarden centraal staan: solidariteit, gemeenschapszin, uitwisseling van kennis en vaardigheden, en het belang van vrouwen in de maatschappij. 
  • UP! architects is een architectuur- en energiestudiebureau gespecialiseerd in duurzame bouw en renovatie dat zowel openbare als privé-projecten beheert (2 lopende projecten met de OVM's). 
  • L’Ilot komt tegemoet aan de noden van daklozen in zeer precaire situaties door diensten van eerste hulp, onthaal en tijdelijke opvang aan te bieden. Zij voorzien ook thuisbegeleiding voor personen die gehuisvest werden. 
  • Alive Architecture creëert sociaal-stedelijke en sociaal-artistieke projecten. Hun ambitie is om de discipline van architectuur te verbreden: niet enkel bebouwde ruimte ontwerpen, maar geleefde ruimte coproduceren met plaatselijke bewoners. 
  • Pass-ages creëert in Vorst, in het kader van het Europese project UIA "CALICO" samen met 10 andere partners, een plaats waar mensen kunnen geboren worden, sterven en leven in de vorm van een geboorte- en sterfhuis binnen een intergenerationeel cohousingproject.  
  • Community Land Trust Bruxelles is een vastgoedontwikkelaar die een innovatief en duurzaam antwoord biedt op de wooncrisis: zij creëren woningen aan betaalbare prijzen voor mensen met bescheiden middelen op gedeelde gemeenschapsgronden. 
  • Habitat et Participation omkadert en ontwikkelt participatieve burgerprocessen rond huisvesting. In Brussel ondersteunt deze vereniging de ontwikkeling van solidaire cohousingprojecten. 
  • Creative District geeft een nieuw leven aan lege ruimtes door er projecten te installeren die bijdragen tot de maatschappij en lokaal verankerd zijn. Zij ontwikkelen tools en projecten om werkgelegenheid te creëren en ondernemerschap te ondersteunen.