Innovation hub : de innovatiedynamiek van de BGHM

Rond wonen

Begin 2018 besloot de BGHM om een Innovation hub te creëren. Dit komt voort uit de visie die in haar beheersovereenkomst staat, namelijk: uitgroeien tot de vernieuwende referentie met betrekking tot kwaliteitsvolle huisvesting in openbaar beheer met sociaal overwicht.  

Via de organisatie van rondetafels, ontmoetingen, evenementen, experimenten en de co-workingruimte “Innovation for society”, mee geleid door Creative District, wenst de BGHM innovatie te stimuleren in de sociale huisvestingssector in Brussel. De activiteiten kaderen binnen drie thema’s: duurzaamheid, actief burgerschap, en sociale & functionele mix binnen architectuur.

Het gebouw dat de BGHM recent heeft aangekocht in de Guldenvlieslaan 72 leent zich uitstekend voor deze innovaties. Dit gebouw, dat op termijn het Huis van het Wonen zal worden, gaat volledig worden gerenoveerd vanaf 2020. In de tussentijd hebben de co-workingruimte en de vergaderzalen van de BGHM een plaats gevonden binnen dit gebouw.

De BGHM kon op deze plek actoren aantrekken die nieuwe ideeën kunnen bijdragen en een vernieuwende blik kunnen werpen op sociale huisvesting. Momenteel worden de ruimtes gebruikt door het Community Land Trust (CLTB), Habitat et participation, Pass-âge, Up architecture, Alive Architecture en Taktyk.

Deze dynamiek zal innovatie in de BGHM stimuleren dankzij nieuwe synergiën en een netwerk van vernieuwende partners uit de privésector, het verenigingsleven en de academische wereld. De ontmoeting van deze verschillende actoren in de co-workingruimte zorgt ervoor dat ideeën vlotter gedeeld worden en geeft de BGHM de mogelijkheid om dit netwerk in te schakelen rond bepaalde problematieken.