Internationale dag tegen homofobie en transfobie

Andere

De BGHM bevestigt duidelijk op deze internationale dag tegen homofobie en transfobie, dat we allen over dezelfde rechten beschikken wat onze afstamming, geslacht, vermogen, geloof of seksuele geaardheid ook mag zijn.

We moeten spijtig genoeg vandaag nog steeds vaststellen dat die “verschillen” aanleiding kunnen geven tot een andere behandeling of discriminatie.

Daarom is het absoluut noodzakelijk om artikel 1 en 2 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nogmaals te benadrukken:

“Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen (artikel 1).

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status (artikel 2)”.

Laten we dus allemaal NEEN zeggen homofobie en transfobie en JA aan non-discriminatie.