Jaarlijks colloquium van de BGHM: een digitale voormiddag voor de sociale huisvesting

Colloquium

Ons jaarlijks colloquium, met als thema “Sociale huisvesting in het digitale tijdperk” werd een voormiddag vol ontdekkingen. Een kleine samenvatting van een colloquium dat in het teken stond van een actueel onderwerp dat ons allen en de volledige sector aanbelangt.

Na een welkomstwoord door Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou, die de nadruk legde op het belang van de sociale huisvesting in de nieuwe strategie van de regering en van het digitale aspect in ons dagelijks leven, leidde de Adjunct-directrice-generaal van de BGHM, Dorien Robben, het onderwerp van de dag in door de context en het perspectief ervan te schetsen. Ze had het over de digitale kloof en digitale maturiteit en over de noodzaak om de huurders op dat vlak te begeleiden. Ze schetste ook de visie en de ambities van de BGHM voor de digitalisering van de sector.

Daarna was het de beurt aan Aurélie Herremans en Vincent de Bie die uitlegden hoe het prototype van de nieuwe app, die met de steun van Brussel Fiscaliteit specifiek voor de huurders en de OVM’s wordt ontworpen, tot stand is gekomen. De app betekent een ware revolutie voor de communicatie tussen de huurders en hun OVM’s en wordt binnenkort getest in OVM Lojega. Wordt dus vervolgd!   

Net voor de koffiepauze kwam Serge Colin ons vertellen hoe een beheersoftwareprogramma bij Lojega heeft gezorgd voor een veel vlottere archivering en opvolging van de documenten, en met name de facturering.

Het tweede deel van het colloquium had een internationaal tintje. Fabien Lasserre kwam praten over de geconnecteerde woning en over hoe de digitalisering vorm krijgt bij Vilogia in Frankrijk. Hij deelde zijn ervaringen met ons en nam daarbij verwarmingsketels als voorbeeld. Een leerrijke uiteenzetting voor iedereen!

Ten slotte had de Nederlandse Michiel Van Wezel het nog over het globale en geïntegreerde programma van de digitalisering bij Aedes.

De Directeur-generaal van de BGHM, Yves Lemmens, kreeg het laatste woord:

We hebben tijdens dit colloquium heel wat kunnen opsteken van de ervaringen van onze Franse en Nederlandse collega’s. Daarnaast kwamen ook duidelijk de ambities van de BGHM naar voren om aan te sluiten bij de strategische en operationele doelstellingen van onze Regering inzake openbare huisvesting via de ontwikkeling van SMARTCITY. Na 100 jaar sociale huisvesting staan we aan de vooravond van een nieuw tijdperk met de klantgerichte digitalisering van onze maatschappijen.

Alle presentaties zijn hieronder beschikbaar.