Klein Eiland/CityGate II: de herwaardering van de Biestebroekwijk

Nieuwbouw

De BGHM en citydev.brussels hebben de handen in elkaar geslagen voor een groot project dat het begin inluidt van de transformatie van de Biestebroekwijk. Op het Klein Eiland, dichtbij het kanaal, voorziet het project ongeveer 277 sociale woningen, 14.000 m² koopwoningen, 15.000 m² economische activiteiten en scholen met actieve pedagogie voor 1.250 leerlingen, die gaan van de instapklas tot het derde middelbaar. 

De site Klein Eiland, die door de BGHM werd aangekocht in 2016, ligt naast het gebouw CityGate II dat toebehoort aan citydev.brussels. Deze nabijheid biedt mooie kansen om samen te werken en complementaire projecten te dragen. Dankzij de samenwerking tussen de BGHM en Citydev kan er een oplossing geboden worden voor de nood aan woningen in deze wijk, die op termijn 10.000 inwoners zal tellen. 

"We willen iets concreets voor de inwoners, mét de inwoners, zodat we kunnen zeggen: Hier komt een nieuwe wijk waar het goed wonen is. Een wijk die tegelijk ook duurzaam is, met scholen en crèches, infrastructuur en economische voorzieningen, waardoor de bewoners zich kunnen aansluiten bij een project dat op de toekomst is gericht." -  Yves Lemmens, directeur-generaal van de BGHM 

"Dit project is erg boeiend want het kadert binnen het globale programma van CityGate, een van onze meest ambitieuze en complete projecten. We willen op een harmonieuze en complementaire manier alle functies integreren die deze nieuwe toegangspoort tot de stad nodig heeft. Zo wordt dit een aantrekkelijke wijk met een stedelijke dichtheid, openbare ruimtes en een hoogwaardige architectuur." - Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels 

Vijf pluridisciplinaire teams werken momenteel aan de uitwerking van hun project, en moeten speciale aandacht besteden aan het onderling verbinden van de verschillende gebouwen en de integratie in hun omgeving. Het project zal ten laatste midden 2019 worden toegekend aan het team dat de beste offerte indient. De aanvraag voor de bouwvergunning zal eind 2019 worden ingediend.  

De gemeente Anderlecht, het BMA team, de MSI, Leefmilieu Brussel, Ecole de Tous en de DML zijn eveneens betrokken bij dit project. De Anderlechtse Haard is de toekomstige eigenaar en beheerder van de sociale woningen.

"Een groot palet aan Brusselse opdrachtgevers is betrokken bij dit project, en dat zorgt ervoor dat dit project alleen in Brussel kan gebouwd worden. Het is zeer dens, en het is een moeilijke opgave om veel te stapelen op het terrein. Dat is iets waar Brussel in uitmunt en waar we pionier in zijn ten opzichte van andere steden." - Kristiaan Borret, Bouwmeester van het Brussels Gewest

In afwachting van de werken, is de site niet verlaten - integendeel. Sinds 2017 heeft citydev.brussels het beheer van het gebouw CityGate II toevertrouwd aan de BVBA Entrakt, gespecialiseerd in het tijdelijk invullen van leegstaande gebouwen. Sindsdien verwelkomt Studio CityGate een groot aantal artiesten en ambachten, een binnen- en buitenskatepark, een klimzaal, repetitiezalen, een stadstuin en een bar. Al deze activiteiten zorgen ervoor dat het project kan worden opengesteld naar de buurtbewoners toe en een rol kan spelen in de wijk.