Nieuw gemeenschapslokaal in Evere

Sociale actie

Op 14 juni heeft de OVM Everecity de inhuldiging gevierd van de Studio Platon, het nieuw gemeenschapslokaal dat zal worden benut door de PSC De Là Haut voor haar activiteiten.

Het programma voor 2018 is alvast goed gevuld met activiteiten voor de bewoners: houtbewerkingsworkshops, fietsateliers, artiestenresidenties, textielworkshop, zaaien en ontkieming van bloemen en groenten,…

De Studio Platon is een plek waar projecten tot uitvoering worden gebracht, van ontmoetingen en ontspanning, open voor iedereen. Dit lokaal wordt beheerd door de bewoners met de omkadering van de PSC De Là Haut en de ondersteuning van de duurzame wijk CityZen.