Peiling: Over welke onderwerpen wil je graag debatteren?

Tevredenheidsenquête

Sinds begin 2019 animeert Creative District de co-workingruimte “Innovation 4 society” in het gebouw in de Guldenvlieslaan 72, in nauwe samenwerking met de Innovation hub van de BGHM.

In het tweede semester van 2019 zullen Creative District en de Innovation hub verschillende animaties, activiteiten en debatten organiseren die nieuwe ideeën zullen aanbrengen en een frisse blik zullen werpen op sociale huisvesting.

De onderwerpen van deze debatten baseren zich op twee thema’s : collectieve participatie en versterkte banden tussen alle actoren die bijdragen tot de ontwikkeling van sociale huisvesting.

Om ervoor te zorgen dat deze onderwerpen beantwoorden aan jullie interesses en verwachtingen, nodigen we jullie uit om deel te nemen aan deze peiling en maximum 5 onderwerpen te selecteren uit de lijst. Het is ook mogelijk om een voorstel toe te voegen dat niet in de lijst staat.

Alvast bedankt voor jullie mening!

Peiling: mogelijke thema's voor events van Innovation 4 society