Project Delaunoy 69: Opdracht gegund

Nieuwbouw

De opdracht van diensten voor het project « Delaunoy 69 », Delaunoystraat 69 te Sint-Jans-Molenbeek werd gegund aan de tijdelijke vereniging Coton Lelion Nottebaert / BESP / COREPRO SPRL. Dat team werd belast met de volledige opdracht voor de studie en de opvolging van de bouwwerken van ongeveer 19 woningen waarvan 60% sociale en 40% middenklassewoningen, 14 ondergrondse parkeerplaatsen en een uitrusting van 85m². OVM « Le Logement Molenbeekois » is beheerder en eigenaar van dat project voor sociale en middenklasse woningen.

De geselecteerde offerte heeft heel wat sterke punten. Het team stelde immers een grondige en interessante denkoefening voor over het behoud van bepaalde bestaande elementen, in het bijzonder de gevel aan de Delaunoystraat om te focussen op de kwaliteit van de materialen en het industriële erfgoed van dat deel van Molenbeek. Die aanpak omvat ook het hergebruik van de afbraakmaterialen voor het op te trekken project en daarmee wordt aangesloten op een zeer actuele bekommernis inzake circulaire economie.

Het met het project belaste team wil ook een duidelijk stedenbouwkundig kader voorstellen dat aansluit op het bestaande kader door de binnenkant van het bouwblok te ontsluiten en voor nieuwe stromen te zorgen.

Het projectidee stelt uiteenlopende woningtypologieën voor met kwaliteitsvolle en heldere doorzonruimten die allemaal over een aangename buitenruimte beschikken. Nog een sterk punt van het project is dat het ernaar streeft om geen fossiele brandstoffen te gebruiken.

Project: