Rationalisering van de sector

Openbare vastgoedmaatschappijen

Erkenning en samenvoeging van de OVM's

Op 1 januari 2018 zijn 3 fusies in voege getreden.

 • Le Foyer Etterbeekois en De Koekelbergse Haard zijn gefuseerd tot de OVM LOG'IRIS.
  De rechten en verplichtingen van Le Foyer Etterbeekois en De Koekelbergse Haard worden vanaf 1 januari uitgeoefend door LOG'IRIS
  Verdeeld over de gemeenten Etterbeek en Koekelberg telt LOG’IRIS bijna 2.000 sociale woningen.
 • Floréal en Le Logis zijn gefuseerd tot de OVM Le Logis-Floréal.
  De rechten en verplichtingen van Floréal en Le Logis worden vanaf 1 januari uitgeoefend door Le Logis-Floréal.
  Verdeeld over de gemeenten Oudergem en Watermaal-Bosvoorde telt deze OVM ook om en bij de 2.000 sociale woningen. 
 • De Jetse Haard en De Villa’s van Ganshoren zijn gefuseerd tot de OVM LOJEGA.
  De rechten en verplichtingen van De Jetse Haard en De Villa’s van Ganshoren worden vanaf 1 januari uitgeoefend door LOJEGA.
  Verdeeld over de gemeenten Ganshoren en Jette telt deze OVM meer dan 2.500 sociale woningen. 

Einde van het rationaliseringsverloop

Deze laatste fusies markeren het einde van het rationaliseringsproces van de sociale huisvestingssector dat in de zomer van 2013 werd opgestart.

De gewestelijke doelstelling om het aantal OVM’s te halveren, werd gehaald, dankzij de motivatie, de inzet en het engagement van de OVM’s en de BGHM ten voordele van de kandidaat-huurders en de huurders.

Verschillende andere actoren, zoals het team experts dat werd aangeduid om de OVM’s te begeleiden tijdens dit proces, werden ingezet om alle nodige juridische ingrepen tot een goed einde te brengen.

Ontdek de 16 OVM’s die nu actief zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een eerste evaluatie van de fusies door de BGHM wordt verwacht tegen eind 2018. We houden u op de hoogte!